Sunday , 27 May 2018, 04:40 PM
Home / Tag Archives: Ahsan Iqbal

Tag Archives: Ahsan Iqbal

Faiz Abad Pr jari Dharna Gayarhway Roz Mein Daakhil

Dharna

Rawalpindi Islamabad Ke Darmain Dharna GayarhwayRoz Mein Daakhil Hogaya, Anay Jaane Ke Beshtar Rastay Band Hain. Jurwan Shehron Ke Awam Rul Gaye. Wazeer E Dakhla Ahsan Iqbal Ka Kehna Hai Ke Muzahireen Lashain Uthana Chahtay Hain. Model Town  Jaisa Saneha Nahi Honay Den Ge. Jurwan Shehron Ki Faryaad Kon Sunay …

Read More »